Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis "Kurier Wilenski"

VIEŠOJI ĮSTAIGA "VILNIJOS ŽODIS", įm.k. 125247657
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos įkainiai nuo antadienio iki penktadienio 2015-01-01 cm2 0.71 €
2.46 Lt
1.02 €
3.51 Lt
2 Reklamos įkainiai šeštadieniniame leidinyje 2015-01-01 cm2 1 €
3.44 Lt
1.42 €
4.91 Lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.