Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas „Valstybė"

Viešoji įstaiga "Demokratijos plėtros fondas", įm.k. 300125156
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2015-01-01 Kita 1349.19 €
4658.5 Lt
2023.79 €
6987.75 Lt
Vidiniai puslapiai; Minimali apimtis vienas (1) psl; Įkainio dydis priklauso nuo apimties ir vietos žurnale: I žurnalo dalyje (2-20 psl.) - nuo 5500 iki 5775 plius PVM II žurnalo dalyje (21-40 psl.) - nuo 5000 iki 5499 plius PVM. III žurnalo dalyje (41-70 psl.) - nuo 4400 iki 4999 plius PVM. IV žurnalo dalyje (nuo 71 psl.) - nuo 3850 iki 4399 plius PVM.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.