Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.anyksta.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Fotografavimas 2015-01-01 Kita 14.02 €
48.4 Lt
14.02 €
48.4 Lt
1 nuotrauka
2 Aktyvuota reklama 1 psl.dešinėje 2015-01-01 Kita 1.75 €
6.05 Lt
1.75 €
6.05 Lt
(200x150 px) 1 diena
3 Banerio pagaminimas 2015-01-01 Kita 35.04 €
121 Lt
35.04 €
121 Lt
4 Teksto parašymas 2015-01-01 Kita 35.04 €
121 Lt
35.04 €
121 Lt
1 kompiuterlapis 12 šriftu
5 Reklama 1 psl. antroje - penktoje pozicijoje 2015-01-01 Kita 7.01 €
24.2 Lt
7.01 €
24.2 Lt
Dienai
6 Reklama 1 psl. pirmoje pozicijoje 2015-01-01 Kita 35.04 €
121 Lt
35.04 €
121 Lt
Dienai
7 Forumo organizavimas 2015-01-01 Kita 280.35 €
968 Lt
280.35 €
968 Lt
8 Bėganti eilutė 2015-01-01 Kita 1.75 €
6.05 Lt
1.75 €
6.05 Lt
1 diena
9 Aktyvuota reklama kituose psl. 2015-01-01 Kita 1.05 €
3.63 Lt
1.05 €
3.63 Lt
(200x150 px) 1 diena
10 Aktyvuota reklama 1 psl. 2015-01-01 Kita 4.56 €
15.73 Lt
4.56 €
15.73 Lt
viršuje (565x70px)1 diena

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.