Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Teksto parašymas 2015-01-01 Kita 35.04 €
121 Lt
35.04 €
121 Lt
1 kompiuterlapis 12 šriftu
2 3 viršelis 2015-01-01 Kita 262.83 €
907.5 Lt
262.83 €
907.5 Lt
3 4 viršelis 2015-01-01 Kita 350.44 €
1210 Lt
350.44 €
1210 Lt
4 2 viršelis 2015-01-01 Kita 297.87 €
1028.5 Lt
297.87 €
1028.5 Lt
5 Fotografavimas 2015-01-01 Kita 14.02 €
48.4 Lt
14.02 €
48.4 Lt
1 nuotrauka
6 kv. cm. 2015-01-01 cm2 0.53 €
1.82 Lt
0.53 €
1.82 Lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.