Politinės reklamos įkainiai

2015 m. birželio 7 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Varėnos - Eišiškių rinkimų apygardoje Nr. 70 reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Anykšta“

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.
Nr.
Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos
nuo iki
1 Fotografavimas 2015-01-01 Kita 14.02 €
48.4 Lt
14.02 €
48.4 Lt
1 nuotrauka
2 Tekstiniai puslapiai, spalvota 2015-01-01 cm2 1.4 €
4.84 Lt
2.1 €
7.26 Lt
Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
3 Tekstiniai puslapiai, nespalvota 2015-01-01 cm2 1.05 €
3.63 Lt
1.58 €
5.45 Lt
Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
4 Reklaminiai puslapiai, spalvota 2015-01-01 cm2 1.05 €
3.63 Lt
1.58 €
5.45 Lt
Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
5 Reklaminiai puslapiai, nespalvota 2015-01-01 cm2 0.53 €
1.82 Lt
0.79 €
2.72 Lt
Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
6 Teksto parašymas - 1 kompiuterlapis (12 šriftu) 2015-01-01 Kita 35.04 €
121 Lt
35.04 €
121 Lt
7 Neadresuotos reklamos platinimas kaime 2015-01-01 Kita 0.25 €
0.85 Lt
0.25 €
0.85 Lt
Lankstinukai, bukletai, skrajutės ir kt, Kaina už 1 vnt, iki 70 g
8 Neadresuotos reklamos platinimas mieste 2015-01-01 Kita 0.06 €
0.22 Lt
0.06 €
0.22 Lt
Lankstinukai, bukletai, skrajutės ir kt, Kaina 1 vnt, iki 70 g

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.