Visuomeninis rinkimų komitetas "Visaginas - tai mes" Visagino rinkimų apygardoje Nr. 59 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 JEVGENIJ ŠUKLIN Visagino 2014-12-11 579,24 2000,00
2 IGOR DAVIDIUK Visagino 2015-02-05 499,00 1722,95
3 MINDAUGAS MIKALONIS Visagino 2015-02-12 40,00 138,11
4 JEVGENIJ ŠUKLIN Visagino 2015-02-25 300,00 1035,84
5 MINDAUGAS MIKALONIS Visagino 2015-02-26 360,00 1243,01
6 IGOR DAVIDIUK Visagino 2015-02-26 370,00 1277,54
7 IVAN CHOMENKO Visagino 2015-02-27 720,00 2486,02
8 JEVGENIJ ŠUKLIN Visagino 2015-02-27 520,00 1795,46
9 MINDAUGAS MIKALONIS Visagino 2015-03-03 544,73 1880,84
10 JEVGENIJ ŠUKLIN Visagino 2015-03-19 28,00 96,68
11 MINDAUGAS MIKALONIS Visagino 2015-04-02 1,45 5,01
Iš viso: 3962,42 13681,46  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3962,42 13681,46  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3962,42 13681,46  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra