Darbo partijos Palangos miesto rinkimų apygardoje Nr. 31 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 DARBO PARTIJA Vilniaus miesto 2014-12-19 799,35 2760,00
2 ANDRIUS GRIGAITIS Neprivaloma skelbti 2015-01-16 869,00 3000,48
3 GENOVEITA KRASAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-20 500,00 1726,40
4 GENOVEITA KRASAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-21 350,00 1208,48
5 GENOVEITA KRASAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-26 504,13 1740,66
Iš viso: 3022,48 10436,02  
fizinių asmenų: 869,00 3000,48  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1354,13 4675,54  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 799,35 2760,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3022,48 10436,02  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Edmundas Krasauskas Neprivaloma skelbti 2015-02-20 300,00 1035,84 grąžinta aukotojui
2015-02-23
Iš viso: 300,00 1035,84  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 300,00 1035,84  
fizinių asmenų: 300,00 1035,84  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00