Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 MINDAUGAS ŠIMKŪNAS Kauno miesto 2014-12-16 695,09 2400,00
2 GEDIMINAS ŽILIONIS Kauno miesto 2015-01-06 200,00 690,56
3 ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ Kauno miesto 2015-01-23 300,00 1035,84
4 MINDAUGAS ŠIMKŪNAS Kauno miesto 2015-01-26 500,00 1726,40
5 MARIUS JONAITIS Kauno miesto 2015-01-30 240,00 828,67
6 EDITA VAITKŪNIENĖ Kauno miesto 2015-02-10 1600,00 5524,48
7 EDITA VAITKŪNIENĖ Kauno miesto 2015-02-11 100,00 345,28
8 LIUTAURAS LABANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-19 500,00 1726,40
9 TOMAS ŠIMKŪNAS Kauno miesto 2015-02-23 500,00 1726,40
10 LAIMUTĖ GERVINSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-23 50,00 172,64
11 MINDAUGAS ŠIMKŪNAS Kauno miesto 2015-02-23 1000,00 3452,80
12 ONA DELONIENĖ Kauno miesto 2015-02-24 60,00 207,17
13 GINTAUTAS LABANAUSKAS Kauno miesto 2015-02-25 1000,00 3452,80
14 VYTAUTĖ SENKOVIENĖ Kauno miesto 2015-02-26 1000,00 3452,80
15 BIRUTĖ ALEKNAVIČIŪTĖ Kauno miesto 2015-03-02 290,00 1001,31
16 EDITA VAITKŪNIENĖ Kauno miesto 2015-04-10 3000,00 10358,40
17 ANTANINA MEDVIEDEVIENĖ Kauno miesto 2015-04-13 2000,00 6905,60
18 VYTAUTĖ SENKOVIENĖ Kauno miesto 2015-04-13 3000,00 10358,40
19 JULIUS ČIEGIS Kauno miesto 2015-04-14 4000,00 13811,20
20 GEDIMINAS ŽILIONIS Kauno miesto 2015-04-14 1400,00 4833,92
21 GINTAUTAS LABANAUSKAS Kauno miesto 2015-04-14 2700,00 9322,56
22 GEDIMINAS ŽILIONIS Kauno miesto 2015-04-15 1600,00 5524,48
Iš viso: 25735,09 88858,12  
fizinių asmenų: 2695,09 9305,60  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 23040,00 79552,51  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 25735,09 88858,11  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra