Visuomeninis rinkimų komitetas "Šilutės kraštas" Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LINA STASYTIENĖ Šilutės rajono 2014-12-08 28,96 100,00
2 EVELINA BALANDĖ Šilutės rajono 2014-12-10 28,96 100,00
3 BIRUTĖ KLEINAITĖ Šilutės rajono 2014-12-11 144,81 500,00
4 LINA STASYTIENĖ Šilutės rajono 2015-02-03 30,00 103,58
5 EVELINA BALANDĖ Šilutės rajono 2015-02-05 30,00 103,58
6 VINCENTA BUBILIENĖ Šilutės rajono 2015-02-11 58,00 200,26
7 ŠARŪNAS LAUŽIKAS Šilutės rajono 2015-02-19 1000,00 3452,80
8 ALVYDAS PETROŠIUS Šilutės rajono 2015-02-26 20,00 69,06
9 ŠARŪNAS LAUŽIKAS Šilutės rajono 2015-02-27 200,00 690,56
10 ŠARŪNAS LAUŽIKAS Šilutės rajono 2015-03-03 137,90 476,14
Iš viso: 1678,63 5795,98  
fizinių asmenų: 340,73 1176,48  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1337,90 4619,50  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 1678,63 5795,98  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra