Visuomeninis rinkimų komitetas "Rasai" Raseinių rajono rinkimų apygardoje Nr. 38 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-01-29 3517,50 12145,22
2 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-01-30 852,28 2942,75
3 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-01-30 10,00 34,53
4 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-02-02 278,78 962,57
5 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-02-02 2227,00 7689,39
6 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-02-12 931,70 3216,97
7 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-02-25 15,00 51,79
8 STEPONAS NACIUS Raseinių rajono 2015-02-25 5,00 17,26
Iš viso: 7837,26 27060,48  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 7837,26 27060,48  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7837,26 27060,48  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra