Darbo partijos Radviliškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 1986,50 6859,00
2 LAIMA SKIRIUVIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-23 168,00 580,07
3 RAIMONDAS BUBLYS Radviliškio rajono 2015-01-26 12,00 41,43
4 RASA KRIVICKIENĖ Radviliškio rajono 2015-01-27 12,00 41,43
5 ARVYDAS TOMKUS Radviliškio rajono 2015-02-02 12,00 41,43
6 IRENA MALIŠKEVIČIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-03 12,00 41,43
7 RIMA TARBŪNIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-09 300,00 1035,84
8 JONAS GINIOTIS Radviliškio rajono 2015-02-11 12,00 41,43
9 JOLANTA KVEDARIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-11 12,00 41,43
10 VITA VENSKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-11 12,00 41,43
11 RENATA BARZINSKIENĖ Radviliškio rajono 2015-02-18 12,00 41,43
12 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-01-22 24,00 82,86
13 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-23 12,00 41,43
14 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 12,00 41,43
15 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-02-11 24,00 82,86
Iš viso: 2622,50 9054,93  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 72,00 248,58  
kandidato nuosavos lėšos: 564,00 1947,35  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1986,50 6859,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 2622,50 9054,93  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra