Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus rajono rinkimų apygardoje Nr. 58 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus rajono 2015-02-01 600,00 2071,68
2 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-13 800,00 2762,24
3 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-13 70,00 241,70
4 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-03-19 1573,00 5431,25
Iš viso: 3043,00 10506,87  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 3043,00 10506,87  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3043,00 10506,87  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra