Lietuvos socialdemokratų partijos Zarasų rajono rinkimų apygardoje Nr. 60 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Zarasų rajono 2015-01-16 1158,00 3998,34
2 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Zarasų rajono 2015-01-19 85,00 293,49
3 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Zarasų rajono 2015-02-08 1500,00 5179,20
4 RAMŪNAS KERŠYS Zarasų rajono 2015-02-08 940,00 3245,63 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
5 LAURA KVIKLIENĖ Zarasų rajono 2015-03-10 1000,00 3452,80 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
6 LINA KUZMIENĖ Zarasų rajono 2015-03-10 1000,00 3452,80 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
7 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Zarasų rajono 2015-03-17 500,00 1726,40
8 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Zarasų rajono 2015-04-14 482,00 1664,25
Iš viso: 6665,00 23012,91  
fizinių asmenų: 2940,00 10151,23  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3725,00 12861,68  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6665,00 23012,91  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra