Visuomeninis rinkimų komitetas "A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas" Telšių rajono rinkimų apygardoje Nr. 51 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-13 6,00 20,72
2 ALGIRDAS BACEVIČIUS Telšių rajono 2015-01-23 400,00 1381,12
3 ALGIRDAS BACEVIČIUS Telšių rajono 2015-02-27 407,00 1405,29
Iš viso: 813,00 2807,13  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 6,00 20,72  
kandidato nuosavos lėšos: 807,00 2786,41  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 813,00 2807,13  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra