Darbo partijos Rietavo rinkimų apygardoje Nr. 39 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 389,54 1345,00
2 Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 212,94 735,24
Iš viso: 602,48 2080,24  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 212,94 735,24  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 389,54 1345,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 602,48 2080,24  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra