Darbo partijos Akmenės rajono rinkimų apygardoje Nr. 1 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 1435,36 4956,00
2 ZIGMANTAS STANKUS Akmenės rajono 2015-02-05 1400,00 4833,92
3 ARVYDAS JUCIUS Akmenės rajono 2015-02-26 520,77 1798,11
4 RIMA SENIŪNIENĖ Akmenės rajono 2015-02-26 0,35 1,21
Iš viso: 3356,48 11589,24  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1921,12 6633,24  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1435,36 4956,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3356,48 11589,24  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra