Darbo partijos Jurbarko rajono rinkimų apygardoje Nr. 12 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 1897,59 6552,00
2 SAULIUS LAPĖNAS Jurbarko rajono 2015-01-08 1000,00 3452,80
3 SAULIUS LAPĖNAS Jurbarko rajono 2015-01-09 1000,00 3452,80
4 SAULIUS LAPĖNAS Jurbarko rajono 2015-01-10 1000,00 3452,80
5 SAULIUS LAPĖNAS Jurbarko rajono 2015-01-11 500,00 1726,40
6 PETRAS VAINAUSKAS Jurbarko rajono 2015-01-12 28,00 96,68
7 SAULIUS LAPĖNAS Jurbarko rajono 2015-02-12 150,00 517,92
8 VIDMANTA MARCINKEVIČIENĖ Jurbarko rajono 2015-02-27 125,00 431,60
Iš viso: 5700,59 19683,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3803,00 13131,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 1897,59 6552,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5700,59 19683,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra