Lietuvos socialdemokratų partijos Joniškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 11 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 ZIGMANTAS LADUKAS Joniškio rajono 2014-12-17 28,96 100,00
2 VAIDA ALEKNAVIČIENĖ Joniškio rajono 2014-12-29 289,62 1000,00
3 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2014-12-31 1448,10 5000,00
4 LIUDAS JONAITIS Joniškio rajono 2015-01-06 580,00 2002,62
5 ROMAS KARŪŽNA Joniškio rajono 2015-01-09 290,00 1001,31
6 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2015-02-09 572,00 1975,00
7 VIDA PAULAUSKIENĖ Joniškio rajono 2015-02-12 143,46 495,34
8 MINDAUGAS BALČIŪNAS Joniškio rajono 2015-02-13 300,00 1035,84
9 VAIDA ALEKNAVIČIENĖ Joniškio rajono 2015-02-20 200,00 690,56
10 ALVYDAS KARINAUSKAS Joniškio rajono 2015-02-24 300,00 1035,84
11 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2015-02-25 1200,00 4143,36
12 RIČARDAS TAMULIONIS Joniškio rajono 2015-02-26 200,00 690,56
13 ROMAS KARŪŽNA Joniškio rajono 2015-02-27 150,00 517,92
14 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2015-03-09 570,00 1968,10
15 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2015-03-16 680,00 2347,90
16 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Joniškio rajono 2015-03-19 2,00 6,91
Iš viso: 6954,14 24011,26  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 2482,04 8569,99  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 4472,10 15441,27  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6954,14 24011,26  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra