Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Tauragės rajono rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 lr liberalų sajudis Vilniaus miesto 2014-12-30 1158,48 4000,00
2 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-01-16 379,11 1308,99
3 LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-02-10 1200,00 4143,36
4 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-02-25 700,00 2416,96
5 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-20 2655,36 9168,43
6 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-22 169,65 585,77
7 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-23 457,53 1579,76
Iš viso: 6720,13 23203,27  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 6720,13 23203,27  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6720,13 23203,27  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra