Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 VIRGILIJUS ŠVEIKAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-30 50,00 172,64
2 RAIMUNDAS AMBROZAITIS Neprivaloma skelbti 2015-01-30 55,20 190,59
3 SAULIUS BUKANTAS Neprivaloma skelbti 2015-02-02 100,00 345,28
4 LR LIBERALŲ SĄJŪDIS, Vilniaus miesto 2015-02-10 2500,00 8632,00
5 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Šilutės rajono 2015-02-18 400,00 1381,12
6 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-21 2496,53 8620,02
Iš viso: 5601,73 19341,65  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 205,20 708,51  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 5396,53 18633,14  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5601,73 19341,65  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra