Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-16 12,00 41,43
2 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-01-23 36,00 124,30
3 LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-01-23 3000,00 10358,40
4 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 48,00 165,73
5 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-08 240,47 830,29
6 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-18 2497,38 8622,95
7 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-19 2280,18 7873,01
8 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-22 1763,04 6087,42
Iš viso: 9877,07 34103,53  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 96,00 331,46  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 9781,07 33772,07  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 9877,07 34103,53  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra