2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Artūras    Zuokas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 419800,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 4367764,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 576278,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 1336091,00 Lt
V. Gautos paskolos: 1493956,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
540376,31 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
23970,00 Lt