2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

VIKTOR    USPASKICH

Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 1

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

3. Gimimo data 1959-07-24
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.1 Jeigu turite, prašome nurodyti kurios valstybės Nenurodė
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Urdomos mst., Archalgensko stritis, Rusijos federacija
11. Tautybė Nenurodė
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis KTU Ekonomika 1999
Aukštasis Maskvos Plekanovo liaudies ūkio akademija Ekonomika 1993

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
14. Kokios politinės partijos narys esate (buvote) Darbo partijos
15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
LR Seimas, Seimo narys 2000 - 2004
LR Seimas, Seimo narys 2008 - 2009
Europos parlamentas, parlamento narys 2009 - 2012
LR Seimas 2012 -

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimas,Seimo narys
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai biliardas, tenisas, vandens sportas.
19. Šeiminė padėtis vedęs
vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jolanta
20. Vaikų vardai (pavardės) Justė, Laura, Julija, Eduardas