2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

Ukmergės rajono savivaldybė

Numeris 53 Adresas Kęstučio a. 3, Ukmergė
Telefonas Faksas
El. paštas    

Rinkimų stebėtojai

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
Stasys Barauskas Darbo partija
Vanda Bogušienė Darbo partija
NIJOLĖ BOLŠAKOVIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
Tatjana Cesevičienė Darbo partija
Kazys Cesevičius Darbo partija
VYTAUTAS ČESNAITIS DALIA GRYBAUSKAITĖ
Aurelijus Deviatnikovas Darbo partija
Artūras Einoris Darbo partija
JANINA GALIAUSKIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
Alvydas Gratkauskas Lietuvos socialdemokratų partija
ALEKSANDRAS GRAŽYS DALIA GRYBAUSKAITĖ
Jonas Grybauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Kazys Grybauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Stasys Jackūnas Lietuvos socialdemokratų partija
Arūnas Jasaitis Lietuvos socialdemokratų partija
Valdas Jaskulevičius Lietuvos socialdemokratų partija
PETRAS JODIKIS DALIA GRYBAUSKAITĖ
Angelė Jokubynienė Darbo partija
ALDONA JUZAKĖNIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
Rimantė Kalvelytė Darbo partija
NIJOLĖ KEBURIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
Kazys Klevinskas Darbo partija
VLADAS KOVARSKAS DALIA GRYBAUSKAITĖ
Gediminas Lapukas Lietuvos socialdemokratų partija
Mantas Liausas Lietuvos socialdemokratų partija
Andrius Lyška Lietuvos socialdemokratų partija
VINCAS LUKŠA DALIA GRYBAUSKAITĖ
VYTAUTAS MACKEVIČIUS DALIA GRYBAUSKAITĖ
EUGENIJA MARGEVIČIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
Ričardas Matukas Darbo partija
ARVYDAS MIKUTIS DALIA GRYBAUSKAITĖ
Vladislava Pakonienė Darbo partija
Pranas Paškevičius Darbo partija
Robertas Česlovas Paulauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Giedrius Pocius Lietuvos socialdemokratų partija
Vaida Puodžiūnienė Darbo partija
Alvydas Ramanauskas Darbo partija
Rima Ramanauskienė Darbo partija
Vytautas Rastauskas Darbo partija
Dovilijus Serapinas Lietuvos socialdemokratų partija
Aušrinė Stočkutė Darbo partija
Virgilijus Štaras Lietuvos socialdemokratų partija
Vytautas Tropikas Lietuvos socialdemokratų partija
Petras Vagonis Lietuvos socialdemokratų partija
Darius Varnas Darbo partija
Jurgita Vijūnė Darbo partija
VILIJA ZABORSKĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
JULIUS ZARECKAS DALIA GRYBAUSKAITĖ
BIRUTĖ ŽILĖNIENĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ
JONAS ŽVINYS DALIA GRYBAUSKAITĖ