2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

Pasvalio rajono savivaldybė

Numeris 34 Adresas Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Telefonas Faksas
El. paštas    

Rinkimų stebėtojai

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
Danutė Aleknavičienė Lietuvos socialdemokratų partija
Rimantas Aleknavičius Lietuvos socialdemokratų partija
Rasa Bajorūnienė Lietuvos socialdemokratų partija
Povilas Balčiūnas DALIA GRYBAUSKAITĖ
Povilas Balčiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Zinaida Banelienė Lietuvos socialdemokratų partija
Genė Bliabienė Lietuvos socialdemokratų partija
Gražina Dalmantienė Lietuvos socialdemokratų partija
Vytautas Petras Dobrodiejus Lietuvos socialdemokratų partija
Zita Gailiūnienė Lietuvos socialdemokratų partija
Gintautas Gegužinskas DALIA GRYBAUSKAITĖ
Gintautas Gegužinskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Virginijus Grinevičius Darbo partija
Aurelija Gudonienė Lietuvos socialdemokratų partija
Vaida Guobužienė Lietuvos socialdemokratų partija
Ramutė Ivanauskienė Lietuvos socialdemokratų partija
Stasė Jonėnienė Lietuvos socialdemokratų partija
Diana Kalsienė Lietuvos socialdemokratų partija
Ksaverija Korsakienė Lietuvos socialdemokratų partija
Linas Kruopis Darbo partija
Pranas Linda Lietuvos socialdemokratų partija
Algirdas Jonas Lukštas Lietuvos socialdemokratų partija
Egidijus Lungis Darbo partija
Zina Magelinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Zina Magelinskienė DALIA GRYBAUSKAITĖ
Janina Danutė Masilionienė Lietuvos socialdemokratų partija
Vita Mikoliūnienė Lietuvos socialdemokratų partija
Jonas Mykolas Misevičius Lietuvos socialdemokratų partija
Stanislovas Mockūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Stanislovas Mockūnas DALIA GRYBAUSKAITĖ
Augustina Benutė Norkuvienė Lietuvos socialdemokratų partija
Stasė Petraitienė Lietuvos socialdemokratų partija
Artūras Petruškevičius Lietuvos socialdemokratų partija
Julijonas Poškus Lietuvos socialdemokratų partija
Alfonsas Pulokas Lietuvos socialdemokratų partija
Marytė Putvinskienė Lietuvos socialdemokratų partija
Rolandas Rastauskas DALIA GRYBAUSKAITĖ
Rolandas Rastauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Rolandas Ryliškis Lietuvos socialdemokratų partija
Stasys Salickas Lietuvos socialdemokratų partija
VIKTORAS STANISLOVAITIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Valerija Stapulionienė Lietuvos socialdemokratų partija
Zita Stepanova Lietuvos socialdemokratų partija
Jonas Stulgis Lietuvos socialdemokratų partija
Romualdas Survila Lietuvos socialdemokratų partija
Donatas Svidulevičius Darbo partija
Albinas Šepetauskas Darbo partija
Antanas Šeronas Lietuvos socialdemokratų partija
Aleksas Šimaitis Lietuvos socialdemokratų partija
Gražina Šlekonienė Lietuvos socialdemokratų partija
Laimutis Šniaras Lietuvos socialdemokratų partija
Stasys Titaitis Lietuvos socialdemokratų partija
Danutė Ona Uogintienė Lietuvos socialdemokratų partija
Rimantas Užuotas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Rimantas Užuotas DALIA GRYBAUSKAITĖ
Algimantas Jonas Vadapolas Darbo partija
ARVYDAS VAITIEKŪNAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Bronė Valantinienė Lietuvos socialdemokratų partija
Nerilė Zaborskienė Lietuvos socialdemokratų partija
Ramutė Zavadskienė Lietuvos socialdemokratų partija
Rimas Želvys Darbo partija