2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

Panevėžio rajono savivaldybė

Numeris 33 Adresas Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Telefonas Faksas
El. paštas    

Rinkimų stebėtojai

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
Paulius Baranauskas NAGLIS PUTEIKIS
ANTANAS ZIGMAS BEZORAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
KAZIMIERAS ALGIRDAS BUDRYS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kazimieras Algirdas Budrys DALIA GRYBAUSKAITĖ
Angelė Buikienė NAGLIS PUTEIKIS
Vidas Čemolonskis NAGLIS PUTEIKIS
Albinas Čivas NAGLIS PUTEIKIS
Rimantas Dilys NAGLIS PUTEIKIS
FAUSTA DIRSYTĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Fausta Dirsytė DALIA GRYBAUSKAITĖ
Vytautas Fadejevas Darbo partija
NIJOLĖ GAIŽIŪNIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
Rima Giliova NAGLIS PUTEIKIS
JURGA GIRDZIJAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Jurga Girdzijauskienė DALIA GRYBAUSKAITĖ
Kazys Grabys NAGLIS PUTEIKIS
GINTARAS GRIGAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kęstutis Ignatavičius NAGLIS PUTEIKIS
Feliksas Indrelė NAGLIS PUTEIKIS
Jonas Ivanauskis Darbo partija
Valentinas Ivanovas NAGLIS PUTEIKIS
Bronislavas Jakšys NAGLIS PUTEIKIS
Algirdas Januška NAGLIS PUTEIKIS
Sigitas Julius Janušonis Darbo partija
Valentina Katakinienė NAGLIS PUTEIKIS
Zita Kavaliauskaitė NAGLIS PUTEIKIS
Loreta Kavaliauskienė NAGLIS PUTEIKIS
Petras Keburys NAGLIS PUTEIKIS
PETRAS KLIMAVIČIUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Petras Klimavičius DALIA GRYBAUSKAITĖ
Giedrius Koženiauskas Darbo partija
Danutė Krasauskienė NAGLIS PUTEIKIS
Lijana Kubilienė Darbo partija
Kazimieras Kubilius Darbo partija
Lina Lapinskienė Darbo partija
Vytautas Liepa Darbo partija
Stasys Lukšys Darbo partija
Bronislava Lunienė NAGLIS PUTEIKIS
Gytis Mačeliūnas NAGLIS PUTEIKIS
Regina Marazienė NAGLIS PUTEIKIS
Albertas Masėnas NAGLIS PUTEIKIS
Andrius Meškauskas Darbo partija
Alfonsas Morkvėnas Darbo partija
Vanda Teresė Paipolienė NAGLIS PUTEIKIS
Stasė Pažemienė NAGLIS PUTEIKIS
ANTANAS POCIUS Lietuvos socialdemokratų partija
Tadas Ragauskas NAGLIS PUTEIKIS
Mindaugas Raišys NAGLIS PUTEIKIS
Laimontas Rimša NAGLIS PUTEIKIS
Rima Rimšienė NAGLIS PUTEIKIS
Virginijus Sankauskas NAGLIS PUTEIKIS
Giedrius Sinelnikovas NAGLIS PUTEIKIS
Elena Steponavičienė NAGLIS PUTEIKIS
Robertas Šeibokas NAGLIS PUTEIKIS
Rima Šeibokienė NAGLIS PUTEIKIS
Vaiva Šilinienė Darbo partija
Agnė Vanagaitė NAGLIS PUTEIKIS
Laimutis Vasilevičius NAGLIS PUTEIKIS
Vytautas Edvardas Vasiliauskas NAGLIS PUTEIKIS
Vytautas Venckevičius NAGLIS PUTEIKIS
Gintautas Veržukauskas NAGLIS PUTEIKIS
Janina Veržukauskienė NAGLIS PUTEIKIS
Eugenijus Vezbergas NAGLIS PUTEIKIS
Jolita Zarembienė Darbo partija