Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Širvintų kraštas“

UAB "DANIELITA", įm.k. 178322249
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 lankstinuko platinimas 2013-11-11 Kita 0.16 0.16 A5 formato (kaina nurodyta 1 vnt,)
2 lankstinuko platinimas 2013-11-11 Kita 0.24 0.24 A4 ir didesnis formatas (kaina nurodyta 1 vnt,)
3 baneris internete 1000x90 2013-11-11 Kita 600 600 1000x90 px (įkainis vienai savaitei)
4 baneris internete 180x300 2013-11-11 Kita 400 400 180x300 px (įkainis vienai savaitei)
5 baneris internete 180x150 2013-11-11 Kita 200 200 180x150 px (įkainis vienai savaitei)
6 skelbimas/straipsnis šeštadieniais 2013-11-11 cm2 2.9 2.9 šeštadieniais
7 Skelbimas/straipsnis trečiadieniais 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 trečiadieniais

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.