Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Sidabrė“

Uždaroji akcinė bendrovė "SIDABRĖS" LAIKRAŠČIO REDAKCIJA, įm.k. 157501626
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 nespalvota 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 politinė reklama nespalvotuose puslapiuose
2 spalvota 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 politinė reklama spalvotuose laikraščio puslapiuose, išskyrus 1 psl.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.