Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis „NYKŠČIAI“

UAB "ATVIRAI", įm.k. 301150810
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Radijo reportažo transliacija 2013-11-11 min 25.41 25.41 Kaina už 1 minutę eteryje
2 Radijo reportažų, intervių, diskusijų gamyba 2013-11-11 Kita 181.5 181.5
3 Audio reklamos transliacija 2013-11-11 sek 0.97 0.97 Kaina už 1 sekundę eteryje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.