Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.nyksciai.lt

UAB "ATVIRAI", įm.k. 301150810
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Forumas 2013-11-11 Kita 1089 1089 Forumo organizavimas 900 Lt + PVM
2 Video reklamos gamyba 2013-11-11 sek 4.84 4.84 1 sek x 4 Lt + PVM
3 Banerio pagaminimas 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 50 Lt + PVM
4 Baneris 2013-11-11 Kita 36.3 36.3 30 Lt/dienai + PVM
5 Užsakomasis straipsnis 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 150 Lt + PVM

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.