Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.tv6.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "TELE - 3", įm.k. 121393020
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kliento "tapetų" demonstravimas 2013-11-11 Kita 23.72 23.72 Kliento "tapetų" demonstravimas puslapyje. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM). Daugiau informacijos - prisegtame dokumente
2 980x100 skydelis 2013-11-11 Kita 1118.04 1118.04 Skydelio demonstravimas puslapio viršuje, centre. Pateikta 1 mėn. kaina
3 980x100 skydelis 2013-11-11 Kita 9.32 9.32 Skydelio demonstravimas puslapio viršuje, centre. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM). Demonstravimo pavyzdžiai pateikti prisegtame pristatyme
4 250x250 skydelis 2013-11-11 Kita 847 847 Skydelio demonstravimas puslapio dešinėje. Pateikta 1 mėn. kaina
5 250x250 skydelis 2013-11-11 Kita 7.62 7.62 Skydelio demonstravimas puslapio dešinėje. Pateikta kaina - už 1000 parodymų (CPM)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.