Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija TV6

Uždaroji akcinė bendrovė "TELE - 3", įm.k. 121393020
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Speciali pokalbių rubrika su vienu kandidatu 2013-11-11 sek 3025 3025 Iki 4 min trukmės pokalbių rubrika transliuojama tarp 17:00 ir 24:00
2 T2 laiko zonos sekundės įkainis 2013-11-11 sek 2.42 2.42
3 T1 laiko zonos sekundės įkainis 2013-11-11 sek 10.29 10.29 Daugiau informacijos - prisegtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.