Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija TV3

Uždaroji akcinė bendrovė "TELE - 3", įm.k. 121393020
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 T2 laiko zonos sekundės įkainis 2013-11-11 sek 72.6 72.6
2 Reportažas/klipas informacinėse laidose 2013-11-11 sek 202.07 202.07 Reportažas/klipas transliuojamas tarp rubrikų "TV3 Sportas" ir "TV3 Orai"
3 Speciali pokalbių rubrika su vienu kandidatu 2013-11-11 Kita 21175 21175 Iki 4 min trukmės rubrika rodoma tarp 17:00 ir 24:00
4 T3 laiko zonos sekundės įkainis 2013-11-11 sek 15.13 15.13
5 T1 laiko zonos sekundės įkainis 2013-11-11 sek 136.13 136.13 Šis įkainis negalioja informacinių laidų metu, daugiau informacijos - prisegtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.