Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Klaipėda"

UAB "Diena Media News", įm.k. 133348410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tekstiniai (d.d.): Miestas, Lietuva, Jūra, Orai 2013-11-11 cm2 9.68 12.1 -
2 Žodiniai skelbimai:rėmėlyje, paryškinti 2013-11-11 Kita 25 30 -
3 Tekstiniai (šešt.): Miestas, Lietuva, Orai, Vakrė 2013-11-11 cm2 9.68 14.52 -
4 Klasifikuoti (d.d.) 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 -
5 Moduliai: G, H 2013-11-11 Kita 1210 1815 -
6 TV diena: Moduliai:D, E, F 2013-11-11 Kita 302.5 363 -
7 TV diena: Moduliai: C, G, H 2013-11-11 Kita 181.5 242 -
8 TV diena-vidinis puslapis (1 kv.c.m.) 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 -
9 TV diena-Viršelis-III ir vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 4235 4235 -
10 TV diena-Moduliai:B, I, J 2013-11-11 Kita 1573 2238.5 -
11 TV diena-Viršeliai: II ir IV 2013-11-11 Kita 6050 7260 -
12 Klaipėda+Klaipėda RU: Klasifikuota reklama 2013-11-11 cm2 7.87 7.87 -
13 Klaipėda+Klaipėda RU: Tekstiniai ir paskutinis psl 2013-11-11 cm2 12.1 17.54 -
14 Klaipėda+Klaipėda RU:Moduliai:J, I 2013-11-11 Kita 1936 2057 -
15 Klaipėda+Klaipėda RU:Moduliai:G, H 2013-11-11 Kita 2178 3025 -
16 Moduliai (šešt.): J, I 2013-11-11 Kita 1512.5 1573 -
17 Moduliai (šešt.): G, H 2013-11-11 Kita 1815 2420 -
18 Klasifikuoti-Užuojauta, padėka 2013-11-11 Kita 50 50 -
19 Klasifikuoti: Sveikinimas, Nekrologas 2013-11-11 Kita 120 120 -
20 Žodiniai skelbimai: priemoka už I ir VI 2013-11-11 Kita 5 5 -
21 Žodiniai skelbimai-papildomas žodis 2013-11-11 Kita 1.5 1.5 -
22 Žodiniai skelbimai: paprastas, paryškintas 2013-11-11 Kita 15 20 -
23 Tekstiniai (d.d.) kiti 2013-11-11 cm2 7.26 8.47 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Avansinė nuolaida 10 2013-11-11
2 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 3000 Lt 3 2013-11-11
3 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 5000 Lt 5 2013-11-11
4 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 7000 Lt 7 2013-11-11
5 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 10000 Lt 10 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Už skubų reklamos spausdinimą,esant talpinimo gali 50 2013-11-11
2 Už nestandartinę reklamą, vietos parinkimą 30 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.