Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Kauno diena"

UAB "Diena Media News", įm.k. 133348410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Klasifikuoti (d.d.) 2013-11-11 cm2 9.68 9.68 -
2 Tekstiniai (d.d.): kiti 2013-11-11 cm2 10.89 12.1 -
3 Tekstiniai (d.d.): Miestas, Lietuva, Orai 2013-11-11 cm2 13.31 15.73 -
4 TV diena - Moduliai: D, E, F 2013-11-11 Kita 302.5 363 -
5 TV diena - Moduliai: G, H, C 2013-11-11 Kita 181.5 242 -
6 TV diena - vidinis puslapis (1 psl.) 2013-11-11 Kita 4235 4235 -
7 TV diena - IV viršelis 2013-11-11 Kita 7260 7260 -
8 TV diena: II ir III viršeliai 2013-11-11 Kita 4235 6050 -
9 TV diena - Moduliai: I, J, B 2013-11-11 Kita 1512.5 2238.5 -
10 Klasifikuoti:Žodiniai skelbimai: priemoka šešt ir 2013-11-11 Kita 5 5 -
11 Klasifikuoti:Žodiniai-papildomas žodis 2013-11-11 Kita 2 2 -
12 Klasifikuoti:Žodiniai skelbimas: paprasti, paryški 2013-11-11 Kita 15 20 -
13 Klasifikuoti:Žodiniai skelbimai: rėmelyje, paryški 2013-11-11 Kita 25 30 -
14 Klasifikuoti: Sveikinimas, Nekrologas 2013-11-11 Kita 200 200 -
15 Klasifikuoti: Užuojauta, padėka 2013-11-11 Kita 60 60 -
16 TV diena - vidinio psl kaina (1 kv.cm.) 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 -
17 Modulis (d.d.) G 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
18 Moduliai (d.d.): H, J 2013-11-11 Kita 1573 1815 -
19 Moduliai (šešt.): J, I 2013-11-11 Kita 2057 2178 -
20 Moduliai (šešt.): G, H 2013-11-11 Kita 2420 3025 -
21 Klasifikuoti (šešt.) 2013-11-11 cm2 10.29 10.29 -
22 Tekstiniai (šešt.): kiti 2013-11-11 cm2 14.52 15.73 -
23 Tekstiniai (šešt.): Miestas 2013-11-11 cm2 18.15 18.15 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Avansinė nuolaida 10 2013-11-11
2 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 3000 Lt 3 2013-11-11
3 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 5000 Lt 5 2013-11-11
4 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 7000 Lt 7 2013-11-11
5 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 10000 Lt 10 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Už nestandartinę reklamą, vietos parinkimą 30 2013-11-11
2 Už skubų reklamos spausdinimą,esant talpinimo gali 50 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.