Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Vilniaus diena" (iki 2014 m. kovo 31 d.)

UAB "Diena Media News", įm.k. 133348410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tekstiniai-Mikrorajonai:maketuota reklama,straipsn 2013-11-11 cm2 6.05 7.87 -
2 TV diena, vidinis puslapis (1 kv.cm.) 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 -
3 TV diena: Moduliai: D, E, F 2013-11-11 Kita 302.5 363 -
4 TV diena, Moduliai: C, G, H 2013-11-11 Kita 181.5 242 -
5 TV diena: Moduliai: B, I, J 2013-11-11 Kita 1512.5 2238.5 -
6 TV diena: Viršeliai: II ir IV 2013-11-11 Kita 6050 7260 -
7 TV diena: Viršelis III ir vidinis puslapis 2013-11-11 Kita 4235 4235 -
8 Klasifikuoti: užuojautos, padėka 2013-11-11 Kita 50 50 -
9 Klasifikuoti: Sveikinimai, nekrologai 2013-11-11 Kita 120 120 -
10 Klasifikuoti: žodiniai sklebimai-papildomas žodis 2013-11-11 Kita 1.5 1.5 -
11 Klasifikuoti:žodiniai skelbimai:rėmelyje,paryškint 2013-11-11 Kita 25 30 -
12 Klasifikuoti:Žodiniai skelbimai:paprastas,paryškin 2013-11-11 Kita 15 20 -
13 Straipsniai:Miestas,Lietuva,Ekonomika,Pasaulis,Spo 2013-11-11 cm2 4.84 6.05 -
14 Klasifikuota reklama 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 -
15 Paskutinis puslapis 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 -
16 Maketuota reklama:Miestas,Lietuva,Ekonomikas,Pasau 2013-11-11 cm2 3.03 4.23 -
17 Moduliai: G, H 2013-11-11 Kita 1210 1815 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Avansinė nuolaida 10 2013-11-11
2 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 10000 Lt 7 2013-11-11
3 Užsakius DMN leidiniuose reklamos už 5000 3 2013-11-11
4 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 7000 Lt 5 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Už nestandartinę reklamą, vietos parinkimą puslapy 30 2013-11-11
2 Už skubų reklamos spausdinimą,esant talpinimo gali 50 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.