Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.aukstaitijosgidas.lt

UAB "AMB ir partneriai", įm.k. 300617990
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Viršutinis reklaminis skydelis (statinis) 2013-11-11 Kita 1100 1650 Kaina yra nurodyta mėnesio laikotarpiui. Savaitinis įkainis - nuo 340,00 iki 500,00 Lt.
2 Reklaminis skydelis dešinėje pusėje (statinis) 2013-11-11 Kita 880 1320 Kaina yra nurodyta mėnesio laikotarpiui. Savaitinis įkainis - nuo 270,00 iki 400,00 Lt.
3 Reklaminis skydelis dešinėje pusėje (dinaminis) 2013-11-11 Kita 660 990 Kaina yra nurodyta mėnesio laikotarpiui. Savaitinis įkainis - nuo 200,00 iki 300,00 Lt.
4 Viršutinis reklaminis skydelis (dinaminis) 2013-11-11 Kita 660 990 Kaina yra nurodyta mėnesio laikotarpiui. Savaitinis įkainis - nuo 200,00 iki 300,00 Lt.
5 Reklaminis skydelis tarp straipsnių (statinis) 2013-11-11 Kita 660 990 Kaina yra nurodyta mėnesio laikotarpiui. Savaitinis įkainis - nuo 200,00 iki 300,00 Lt.
6 Užsakomojo straipsnio talpinimas su 1 nuotrauka 2013-11-11 Kita 240 350 1800 spaudos ženklų
7 Užsakomojo straipsnio talpinimas su 2 nuotraukomis 2013-11-11 Kita 340 500 3600 spaudos ženklų
8 Užsakovo nuotraukų retušavimas 2013-11-11 Kita 50 75 Iki 3 vnt.
9 Reklaminio internetinio skydelio ruošimas 2013-11-11 Kita 150 225 Neanimuotas variantas
10 Savaitės klausimas 2013-11-11 Kita 170 250 Kaina yra nurodyta savaitės laikotarpiui.
11 Žurnalisto paslaugos spec. užsakymams 2013-11-11 Kita 100 150 1 val. darbo įkainis
12 Maketuotojo/dizainerio paslaugos 2013-11-11 Kita 100 150 1 val. darbo įkainis
13 Asmeninė fotosesija 2013-11-11 Kita 500 750 Reklamai paruošiamos 5 nuotraukos
14 Užsakomojo straipsnio parengimas 2013-11-11 Kita 1200 1800 3600 spaudos ženklų
15 Užsakomojo straipsnio parengimas 2013-11-11 Kita 700 1050 1800 spaudos ženklų

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.