Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Telšių žinios"

Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF", įm.k. 169700486
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama priede „Vakarų Lietuva“ 2013-11-11 cm2 33.03 33.03 Spalvota publikacija ar reklama priede „Vakarų Lietuva“
2 Reklama priede „Vakarų Lietuva“ 2013-11-11 cm2 25.41 25.41 Nespalvota publikacija ar reklama priede „Vakarų Lietuva“
3 Reklama internete 2013-11-11 Kita 200 200 Reklama 10 dienų
4 Reklama internete 2013-11-11 Kita 500 500 Reklama 1 mėn.
5 Nespalvotuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 1.82 2.42 1,82 - publikacija 2,42 - reklama
6 Spalvotuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 2.42 3.63 2,42 - publikacija 3,63 - reklama
7 Lankstinukų platinimas 2013-11-11 Kita 0.75 1.13 Kaina priklauso nuo lankstinukų svorio. 0,75 Lt – lankstinuko svoris iki 50 g 1,13 Lt – lankstinuko svoris per 50 g

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.