Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Plungė“

Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF", įm.k. 169700486
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama priede „Vakarų Lietuva“ spalvoti psl. 2013-11-11 cm2 33.03 33.03 -
2 Reklama priede „Vakarų Lietuva“ nespalvoti psl. 2013-11-11 cm2 25.41 25.41 -
3 Reklama internete 2013-11-11 Kita 200 200 už 10 dienų,
4 Reklama internete 2013-11-11 Kita 500 500 už mėnesį
5 Spalvoti psl. 2013-11-11 cm2 2.42 3.63 2,42 - už publikacijas, 3,63 - už reklamas
6 Nespalvoti psl. 2013-11-11 cm2 1.82 2.42 1,82 - už publikacijas, 2,42 - už reklamas
7 Lankstinukų platinimas 2013-11-11 Kita 0.75 1.13 Kaina priklauso nuo lankstinukų svorio. 0,75 Lt – lankstinuko svoris iki 50 g 1,13 Lt – lankstinuko svoris per 50 g

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.