Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lzvaigzde.lt

K. Matulevičiaus firma "Ryto žvaigždė", įm.k. 165208427
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Informacija 2013-11-11 Kita 242 363 Daugiau informacijos prisegtuve
2 Informacija 2013-11-11 Kita 127.05 181.5 Daugiau informacijos prisegtuve
3 Informacija 2013-11-11 Kita 181.5 242 Daugiau informacijos prisegtuve

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.