Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Penktadienio žemaitis"

Viešoji įstaiga Kauno leidybos ir poligrafijos centras, įm.k. 135816637
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Spalvoti 16 p. 2013-11-11 cm2 3 3 -
2 Spalvoti psl. 2013-11-11 cm2 2.5 2.5 -
3 Nespalvoti psl. 2013-11-11 cm2 1.5 1.5 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.