Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Gargždų kraštas"

VšĮ "Gargždų kraštas", įm.k. 303173715
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklama 2013-11-11 cm2 0.9 0.9 nespalvota
2 reklama 2013-11-11 cm2 3 3 spalvota paskutiniame psl.
3 reklama 2013-11-11 cm2 1.5 1.5 spalvota vidiniuose psl.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Išankstinis apmokėjimas 15 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.