Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Joneda”

Uždaroji akcinė bendrovė "Joneda", įm.k. 156717158
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Paskutinis psl. 2013-11-11 cm2 5 5 Jonavos r. laikraštis Tiražas - 14000-15000 egz.+elektr.laikraštis (www.joneda.lt)
2 Vidiniai psl. 2013-11-11 cm2 3.5 3.5 Jonavos r. laikraštis Tiražas - 14000-15000 egz.+elektr. laikraštis (www.joneda.lt)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.