Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.lzinios.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS ŽINIOS", įm.k. 122220740
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kodas STR straipsnis su 2-3 val. iškėlimu per parą 2013-11-11 Kita 1815 1815 Kaina savaitei
2 Kodas B0 dydis 300x250 2013-11-11 Kita 847 847 Kaina savaitei
3 Kodas B4 dydis 300x250/500 2013-11-11 Kita 605 605 Kaina savaitei
4 Kodas B3 dydis 300x250/500 2013-11-11 Kita 726 726 Kaina savaitei
5 Kodas B2 dydis 300x250/500 2013-11-11 Kita 726 726 Kaina savaitei
6 Kodas A1 expanding dydis 995x100/200+995x400 2013-11-11 Kita 1452 1452 Kaina savaitei
7 Kodas A(100) internetas dydis 995x100 2013-11-11 Kita 907.5 907.5 Kaina savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.