Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis „Lietuvos žinios“

Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS ŽINIOS", įm.k. 122220740
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kiti teminiai puslapiai 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 Nuolaidos netaikomos
2 Antras ir trečias puslapiai 2013-11-11 cm2 12.1 12.1 Dienraščio 2 ir 3 puslapio vieno kvadratinio centimetro kaina: 10,00 Lt plius 21 %PVM kitų puslapių vieno kvadratinio centimetro kaina: 6,00 Lt plius 21% PVM Nuolaidos netaikomos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.