Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Pulsas"

UAB "RADIJO PULSAS", įm.k. 148147228
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reportažų transliacija 2013-11-11 min 30 30
2 Reportažo gamyba 2013-11-11 min 50 50
3 Audioklipo transliacija 2013-11-11 sek 1.21 1.21 Politinei reklamai laiko juostos negalioja
4 Audioklipo gamyba, 1 vnt. 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -
5 Agitacinė laida 60 min 2013-11-11 min 484 484 60 min laida su muzikinėmis, reklaminėmis pertraukomis (kalbama: 4 kartai po 10 min)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.