Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Žemaitis“

Uždaroji akcinė bendrovė "Antikva", įm.k. 269952260
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama spalvotuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 3.63 5.45 Nuolaidų netaikoma
2 Politinė reklama nespalvotuose puslapiuose 2013-11-11 cm2 2.42 3.63 Nuolaidų netaikoma
3 Reklaminis rašinys 2013-11-11 Kita 363 363 Nuolaidų netaikoma
4 Bėganti eilutė (36 val.) 2013-11-11 Kita 121 121 Nuolaidų netaikoma
5 125 pikselių baneris (7 dienos) 2013-11-11 Kita 121 121 Nuolaidų netaikoma

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.