Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Pamarys“

Uždaroji akcinė bendrovė "Litera", įm.k. 177085295
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 politinė reklama interneto svetainėje 2013-11-11 Kita 217.8 217.8 reklama publikuojama 10 dienų
2 agitacinio leidinio išspausdinimas 2013-11-11 Kita 0.48 0.48 nurodyta vieno egz, kaina
3 agitacinio leidinio parengimas 2013-11-11 Kita 847 847 1-2 spaudos lankai
4 lankstinukų platinimas 2013-11-11 Kita 0.06 0.06 nurodyta vieneto kaina
5 politinė reklama 3 puslapyje 2013-11-11 cm2 1.82 1.82
6 politinė reklama (spalvota) 2013-11-11 cm2 2.18 2.18
7 politinė reklama (nespalvota) 2013-11-11 cm2 1.45 1.45

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.