Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.alfa.lt

UAB "ALFA MEDIA", įm.k. 123405717
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Statinis reklaminis skydelis Halfpage 300x600 2013-11-11 Kita 7260 7260 Kaina už savaitę, Statinis reklaminis skydelis talpinamas Tituliniame puslapyje, 1-1,2 mln parodymų,
2 Statinis skydelis 640x100 virš/po aktualijomis 2013-11-11 Kita 4840 6655 Kaina už savaitę, Statinis reklaminis skydelis virš aktualijų arba po aktualijomis talpinamas Tituliniame puslapyje, 1-1,2 mln, parodymų,
3 Reklaminiai vartai (be viršutinio banerio) 2013-11-11 Kita 1815 1815 Kaina už dieną Tituliniame/Naujienose/Gyvenime/Laisvalaikyje,
4 Reklaminiai vartai (su viršutiniu baneriu) 2013-11-11 Kita 4235 4235 Kaina už dieną (Tituliniame/Naujienose/Gyvenime/ Laisvalaikyje)
5 Video konferencija 2013-11-11 Kita 2420 2420 Kaina už 1 vnt,
6 Pranešimo publikavimas 2013-11-11 Kita 1452 1452 Kaina už 1 vnt,
7 Dinaminis reklaminis skydelis 750x200 2013-11-11 Kita 10.89 13.31 Kaina už 1000 parodymų
8 Billboard 750x100 2013-11-11 Kita 7.26 10.89 Kaina už 1000 parodymų,
9 Brandmark 2013-11-11 Kita 96.8 96.8 Kaina už 1000 parodymų,
10 Dinaminis reklaminis skydelis 975x100 2013-11-11 Kita 9.68 14.52 Kaina už 1000 parodymų,
11 Dinaminis reklaminis skydelis 975x200 2013-11-11 Kita 14.52 19.36 Kaina už 1000 parodymų,
12 Dinaminis reklaminis skydelis 300x250 2013-11-11 Kita 12.1 16.94 Kaina už 1000 parodymų,
13 Dinaminis reklaminis skydelis 300x600 2013-11-11 Kita 19.36 26.62 Kaina už 1000 parodymų,
14 Bėganti eilutė (scroller) 800x35 2013-11-11 Kita 8.47 12.1 Kaina už 1000 parodymų,
15 Floating AD 2013-11-11 Kita 121 121 Kaina už 1000 parodymų,
16 Popup/Popunder 2013-11-11 Kita 108.9 108.9 Kaina už 1000 parodymų,
17 Statinis reklaminis skydelis Mini halfpage 300x250 2013-11-11 Kita 4840 4840 Kaina už savaitę, Statinis skydelis talpinamas Tituliniame puslapyje, 1-1,2 mln, parodymų,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.