Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.bernardinai.lt

Viešoji įstaiga "Bernardinai.lt", įm.k. 300671187
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Straipsnis 2013-11-11 Kita 544.5 605 Užsakovo parengto straipsnio publikavimas rinkimams skirtoje rubrikoje. Kaina nurodyta už 1 vnt. Detaliau priede.
2 Dinaminis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 8.47 12.1 Dinaminis – besikeičiantis su kitais – reklaminis skydelis Pradžios psl. arba Visoje aplinkoje. Kainos nurodytos už 1000 parodymų. Detaliau priede.
3 Statinis reklamos skydelis 2013-11-11 Kita 48.4 66.55 Statinis – nesikeičiantis su kitais – reklamos skydelis Politikos skyriuje. kainos nurodytos už 1 parą. Detaliau priede.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.